ფილტრაცია

ფასმაჩვენებელი/აპარატი

ფასით ფილტრაცია

ფასმაჩვენებელი

ხელმისაწვდომია

ფასმაჩვენებელი

0.7 ₾

ფასმაჩვენებელი პატარა

ხელმისაწვდომია

ფასმაჩვენებელი პატარა

0.8 ₾

ფასმაჩვენებელი

ხელმისაწვდომია

ფასმაჩვენებელი

0.8 ₾

ფასმაჩვენებელი

ხელმისაწვდომია

ფასმაჩვენებელი

1.5 ₾

ფასმაჩვენებელი

ხელმისაწვდომია

ფასმაჩვენებელი

2 ₾

ფასმაჩვენებელი

ხელმისაწვდომია

ფასმაჩვენებელი

4 ₾

ფასის საწერი აპარატი

ხელმისაწვდომია

ფასის საწერი აპარატი

25 ₾

ფასის საწერი აპარატი

ხელმისაწვდომია

ფასის საწერი აპარატი

28 ₾

პროდუქტი დაემატა კალათში